neiye1

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Vỏ đồng Rf

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Wr1,9 Horn Cavity

Quy trình và lắp ráp khoang lò vi sóng

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Vỏ nhôm RF

Ống dẫn sóng kết hợp khoang trên và khoang dưới

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

ống dẫn sóng mới

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

Cơ sở ăng ten

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

quá trình tải ống dẫn sóng

Xử lý mô-đun RF sóng milimet

đai ốc và cuộn dây dẫn sóng