neiye1

Sản phẩm khác

Đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR15 phù hợp với tải 50-75GHz

Đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR15 phù hợp với tải 50-75GHz

Thiết bị đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR19 phù hợp với tải 40-60GHz

Thiết bị đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR19 phù hợp với tải 40-60GHz

Thiết bị đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR22 phù hợp với tải 33-50GHz

Thiết bị đầu cuối ống dẫn sóng hình chữ nhật WR22 phù hợp với tải 33-50GHz

Bộ chuyển đổi đồng trục-ống dẫn sóng WR22 33-50GHz

Bộ chuyển đổi đồng trục-ống dẫn sóng WR22 33-50GHz

Bộ chuyển đổi đồng trục-ống dẫn sóng WR2818-26,5GHz

Bộ chuyển đổi đồng trục-ống dẫn sóng WR2818-26,5GHz