neiye3

Giấy chứng nhận

XEXA Tech tiếp cận hoạt động ngoại thương năm 2018
Trở thành đối tác xuất sắc của tập đoàn Ankexin năm 2018
Giải thưởng hợp tác nhà cung cấp tốt nhất của nhóm Yongxing năm 2020
XEXA đạt danh hiệu Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc tế năm 2009

giấy chứng nhận1
giấy chứng nhận2
giấy chứng nhận3
giấy chứng nhận4

Chứng nhận bằng sáng chế 10 "mô hình tiện ích"

giấy chứng nhận5
giấy chứng nhận6
giấy chứng nhận7
giấy chứng nhận8
giấy chứng nhận9
giấy chứng nhận10
giấy chứng nhận11
giấy chứng nhận12
giấy chứng nhận13
giấy chứng nhận14

5 Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

giấy chứng nhận15
giấy chứng nhận16
giấy chứng nhận17
giấy chứng nhận18
giấy chứng nhận19