neiye3

Giấy chứng nhận

XEXA Tech được tiếp cận với hoạt động ngoại thương vào năm 2018
Trở thành đối tác xuất sắc của Ankexin group năm 2018
Giải thưởng hợp tác nhà cung cấp tốt nhất của tập đoàn Yongxing năm 2020
XEXA đạt danh hiệu Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc tế năm 2009

chứng chỉ1
chứng chỉ2
chứng chỉ3
chứng chỉ4

10 chứng nhận bằng sáng chế "mô hình tiện ích"

chứng chỉ5
chứng chỉ6
chứng chỉ7
chứng chỉ8
chứng chỉ9
giấy chứng nhận10
giấy chứng nhận11
giấy chứng nhận12
giấy chứng nhận13
chứng chỉ14

5 Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

chứng chỉ15
chứng chỉ16
giấy chứng nhận17
giấy chứng nhận18
giấy chứng nhận19