khoảng 1

Dịch vụ tùy chỉnh

Quy trình tùy chỉnh

1. Bộ phận thị trường:Cung cấp cho khách hàng báo giá theo bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật và thiết lập hợp đồng

quy trình xử lý (1)

2. Bộ phận thiết kế:Thiết kế và chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu sử dụng và công nghệ xử lý của khách hàng

nd

3. Bộ phận lập trình:Lập trình và mô phỏng quy trình

quy trình xử lý (3)

4. Trung tâm gia công:Chọn máy và dụng cụ cắt phù hợp để gia công

ndf

5. Bộ phận kiểm tra:Kiểm tra thành phẩm và bán thành phẩm

quy trình xử lý (5)
quy trình xử lý (6)

6. Xử lý bề mặt:Phối hợp với nhà sản xuất xử lý bề mặt chuyên dụng

rtu

7. Bộ phận giao hàng:Lựa chọn bao bì và giao hàng phù hợp theo tính chất của sản phẩm

ytj