khoảng 1

Dịch vụ tùy chỉnh

Quy trình tùy chỉnh

1. Phòng thị trường:Cung cấp cho khách hàng báo giá theo bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật và thiết lập hợp đồng

quy trình tùy chỉnh (1)

2. Bộ phận thiết kế:Thiết kế và chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu sử dụng và công nghệ xử lý của khách hàng

thứ

3. Bộ phận lập trình:Mô phỏng và lập trình quy trình

quy trình tùy chỉnh (3)

4. Trung tâm gia công:Chọn máy và dụng cụ cắt thích hợp để gia công

ndf

5. Bộ phận kiểm tra:Kiểm tra thành phẩm và bán thành phẩm

quy trình tùy chỉnh (5)
quy trình tùy chỉnh (6)

6. Xử lý bề mặt:Phối hợp với nhà sản xuất chuyên dụng xử lý bề mặt

rtu

7. Bộ phận giao hàng:Lựa chọn cách đóng gói và giao hàng phù hợp theo tính chất của sản phẩm

ytj