• fgnrt

Tin tức

Về sự phân cực của sóng điện từ

Tính chất hướng và biên độ của cường độ điện trường sóng điện từ thay đổi theo thời gian được gọi là sự phân cực trong quang học.Nếu sự biến đổi này có quy luật xác định thì gọi là sóng điện từ phân cực.

(sau đây gọi là sóng phân cực)

640

 

7 điểm chính cần biết về “phân cực sóng điện từ” là:

 

1. Sự phân cực của sóng điện từ đề cập đến tính chất mà hướng và biên độ của cường độ điện trường sóng điện từ thay đổi theo thời gian, được gọi là sự phân cực trong quang học.Nếu sự biến đổi này có quy luật xác định thì gọi là sóng điện từ phân cực (gọi tắt là sóng phân cực).Nếu cường độ điện trường của sóng điện từ phân cực luôn được định hướng trong một mặt phẳng (ngang) vuông góc với hướng truyền và điểm cuối của vectơ điện trường của nó di chuyển dọc theo một đường khép kín, thì sóng điện từ phân cực này được gọi là sóng phân cực phẳng.Quỹ đạo sagittal của điện trường được gọi là đường cong phân cực, và sóng phân cực được đặt tên theo hình dạng của đường cong phân cực.

2. 2. Đối với sóng phân cực phẳng một tần số, đường cong phân cực là hình elip (elip phân cực) nên gọi là sóng phân cực elip.Nhìn từ hướng truyền sóng, nếu hướng quay của vectơ điện trường theo chiều kim đồng hồ, tuân theo định luật xoắn phải, thì được gọi là sóng phân cực thuận tay phải;Nếu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ và tuân theo định luật xoắn trái, nó được gọi là sóng phân cực thuận tay trái.Theo các thông số hình học của hình elip phân cực (xem các thông số hình học của hình elip phân cực), sóng phân cực hình elip có thể được mô tả một cách định lượng, nghĩa là tỷ lệ trục (tỷ lệ giữa trục dài và trục ngắn), sự phân cực góc định hướng (góc xiên của trục dài) và hướng quay (quay phải hoặc quay trái).Một sóng phân cực hình elip có tỷ lệ trục bằng 1 được gọi là sóng phân cực tròn và đường cong phân cực của nó là một hình tròn, cũng có thể được chia thành các hướng thuận tay phải hoặc thuận tay trái.Tại thời điểm này, góc hướng phân cực không chắc chắn và góc xiên của hướng ban đầu của vectơ điện trường được thay thế.Sóng phân cực elip có tỉ số trục tiến tới vô cực được gọi là sóng phân cực tuyến tính.Hướng của vectơ điện trường của nó luôn nằm trên một đường thẳng và góc xiên của đường thẳng này là hướng phân cực.Lúc này chiều quay mất đi ý nghĩa và được thay thế bằng pha ban đầu của cường độ điện trường.

3. Bất kỳ sóng phân cực hình elip nào cũng có thể được phân tích thành tổng của sóng phân cực tròn thuận tay phải (được biểu thị bằng dấu chân R) và sóng phân cực tròn thuận tay trái (được biểu thị bằng dấu chân L).Nếu sóng phân cực tuyến tính bị phân tách thành hai sóng phân cực tròn có hướng quay ngược nhau thì biên độ của chúng bằng nhau và hướng ban đầu của chúng đối xứng với hướng của sóng phân cực tuyến tính.

4. Bất kỳ sóng phân cực elip nào cũng có thể được phân tích thành tổng của hai sóng phân cực tuyến tính có hướng trực giao.Nói chung, một trong các sóng phân cực tuyến tính được định hướng trong mặt phẳng nằm ngang (và vuông góc với hướng truyền), được gọi là sóng phân cực ngang (được biểu thị bằng dấu chân h);Phương của sóng phân cực tuyến tính khác đồng thời vuông góc với phương và phương truyền của sóng phân cực ngang nói trên gọi là sóng phân cực dọc (biểu thị bằng dấu chân V) (vectơ điện trường của sóng phân cực dọc có hướng dọc theo dây dọi chỉ khi hướng truyền nằm trong mặt phẳng nằm ngang).Các vectơ điện trường của hai thành phần sóng phân cực tuyến tính có tổng biên độ khác nhau và tổng pha ban đầu khác nhau.

5. Cùng một sóng phân cực elip có thể được mô tả một cách định lượng không chỉ bằng các tham số hình học của elip phân cực, mà còn bằng các tham số giữa hai thành phần phân cực tròn quay ngược chiều hoặc hai thành phần phân cực tuyến tính trực giao.Bản đồ vòng tròn phân cực về cơ bản là hình chiếu của các đường cô lập có các thông số phân cực khác nhau trên bề mặt hình cầu trên mặt phẳng xích đạo.Ăng-ten truyền và nhận sóng điện từ có các đặc tính phân cực nhất định, có thể được đặt tên theo sự phân cực của sóng điện từ theo hướng bức xạ mạnh nhất khi nó được sử dụng làm ăng-ten phát.

6. Nói chung, để đạt được khả năng truyền công suất tối đa giữa ăng ten phát và thu, nên sử dụng ăng ten phát và thu có cùng đặc tính phân cực.Điều kiện cấu hình này được gọi là kết hợp phân cực.Đôi khi, để tránh cảm ứng của một sóng phân cực nhất định, mộtăng-tenvới các thuộc tính phân cực trực giao được sử dụng, chẳng hạn như ăng-ten phân cực dọc trực giao với sóng phân cực ngang;Anten phân cực tròn thuận tay phải trực giao với sóng phân cực tròn thuận tay trái.Điều kiện cấu hình này được gọi là cách ly phân cực.

7. Sự cách ly điện thế giữa hai sóng phân cực trực giao lẫn nhau có thể được áp dụng cho các hệ thống phân cực kép khác nhau.Ví dụ: sử dụng một ăng-ten đơn có chức năng phân cực kép để thực hiện truyền song công hoặc thu phát song công kênh đôi;Hai ăng-ten phân cực trực giao riêng biệt được sử dụng để nhận tín hiệu đa dạng phân cực hoặc quan sát lập thể (chẳng hạn như phim âm thanh nổi).Ngoài ra, trong các hệ thống phát hiện thông tin như viễn thám và nhận dạng mục tiêu bằng radar, đặc tính phân cực của sóng phân tán có thể cung cấp thông tin bổ sung bên cạnh thông tin về biên độ và pha.

ĐT:(028) 84215383

Địa chỉ: Khu đô thị công nghiệp số 24-2 Longtan, quận Chenghua, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc


Thời gian đăng: May-06-2022