about2

Phẩm chất

Chúng tôi nỗ lực hết sức để thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và hợp lý.Tiêu chuẩn hóa việc tổ chức bán hàng, sản xuất và dịch vụ.Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, kiểm soát chặt chẽ liên kết sản xuất và kiểm tra.Chúng tôi đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001: 2015 và nhận GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ QUÂN ĐỘI, nhằm đảm bảo sự liên tục và cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

chất lượng1
chất lượng2