về2

Chất lượng

Chúng tôi cố gắng hết sức để thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hợp lý và hiệu quả.Chuẩn hóa tổ chức bán hàng, sản xuất và dịch vụ.Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, kiểm soát chặt chẽ các liên kết sản xuất và kiểm tra.Chúng tôi đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001:2015 và nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG và GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ QUÂN SỰ, để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm liên tục và cải tiến.

chất lượng1
chất lượng2